Bułgaria jest krajem o najwyższej śmiertelności w Unii Europejskiej. Na każdy 1000 mieszkańców przypada 14 zgonów - wynika z analizy Krajowego Instytutu Statystycznego. Mieszkańcy Bułgarii należą do najstarszych w Europie. Średnia ich wieku to prawie 42 lata.

Rocznie umiera 40 tys. Bułgarów, nie licząc emigrantów, których liczbę oficjalne statystyki szacują na 30-40 tys w skali roku.

Bułgarki mają najmniej dzieci w porównaniu z innymi krajami unijnymi; wskaźnik rodności w kraju wyniósł w 2006 roku jedynie 1,09 na jedną kobietę. W tym roku nie będzie lepiej. Bułgarskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. Aby przywrócić równowagę między rodzącymi się, a umierającymi, na kobietę musi przypadać średnio dwoje dzieci.

Do negatywnych tendencji zalicza się późne urodzenie pierwszego dziecka, między 27 o 29 rokiem życia matki, oraz stałe zmniejszanie się liczby dzieci w rodzinie. Obecnie stu pracujących utrzymuje 44 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Według prognoz w 2020 r. ten wskaźnik pogorszy się i na sto osób pracujących będzie przypadać już 50 niepracujących.