Sąd Federalny w Nowym Jorku odrzucił zbiorowy pozew grupy amerykańskich Żydów, domagających się przywrócenia ich mienia w Polsce. Chodzi o dobytek, zagrabiony przez nazistów, a potem skonfiskowany przez komunistów.

Tym samym podtrzymana została decyzja sądu okręgowego, który 4 lata temu odrzucił pozew. Oba orzeczenia powtarzają ten sam argument, wysunięty przez polski rząd, a mianowicie, że amerykańskie sądy nie są uprawnione do rozpatrywania takich spraw.

Środowiska żydowskie Nowego Jorku, popierające starania o odzyskanie mienia w Polsce przez osoby ocalone z Holokaustu lub ich spadkobierców, zamierzają wystąpić do stanowego parlamentu o wprowadzenie sankcji wobec polskich firm. Jutro przed biurem polskich linii lotniczych LOT na Manhattanie... czytaj więcej

Niezależnie od pozwu środowiska żydowskie w USA, jak również inni właściciele majątków skonfiskowanych w Polsce za czasów PRL, od dawna nalegają na uchwalenie przez Warszawę ustawy reprywatyzacyjnej, która regulowałaby sprawę przywracania własności. Z podobnym apelem zwróciła się ostatnio tzw. Komisja Helsińska, złożona z członków Kongresu i rządu USA, a zajmująca się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka.