Polski projekt Wschodniego Partnerstwa został zaakceptowany przez przywódców państw Unii Europejskiej obradujących w Brukseli. Ma on polegać na wzmacnianiu regionalnej współpracy z pięcioma państwami: Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią oraz, w ograniczonym zakresie, z Białorusią.