Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów przyjęło przygotowaną przez państwa arabskie rezolucję, wzywającą Izrael do zrzeczenia się broni nuklearnej i udostępnienia swych obiektów nuklearnych międzynarodowym inspektorom. W dokumencie, popartym przez 161 państw przy pięciu głosach sprzeciwu, napisano, że Izrael jest jedynym państwem na Bliskim Wschodzie, który nie przystąpił do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Wezwano Izrael, by "przystąpił do NPT bez dalszej zwłoki, nie rozwijał broni nuklearnej, nie przeprowadzał testów ani w inny sposób nie pozyskiwał tej broni, zrzekł się jej posiadania", a także umożliwił Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) nadzór nad swymi instalacjami nuklearnymi.

Oprócz samego Izraela rezolucji sprzeciwiły się Stany Zjednoczone, Kanada, Palau i Mikronezja. 18 państw wstrzymało się od głosu.

Izrael nie potwierdza ani nie zaprzecza, że jest w posiadaniu broni nuklearnej, ale w świecie panuje przekonanie, że dysponuje takim arsenałem.

Układ NPT, który wszedł w życie w 1970 roku, został podpisany przez 189 państw. Oprócz Izraela nie podpisały go Indie, Pakistan i Korea Północna.

Arabska propozycja utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i naciskania na Izrael, by zrezygnował ze swego arsenału liczącego prawdopodobnie 80 głowic jądrowych, została zatwierdzona na konferencji przeglądowej NPT w 1995 roku, lecz nigdy nie została zrealizowana. Izrael od lat stoi na stanowisku, że zanim na Bliskim Wschodzie zostanie ustanowiona strefa wolna od broni masowej zagłady, w regionie musi dojść do porozumienia pokojowego.

Kraje muzułmańskie utrzymują, że niezgłoszony arsenał nuklearny Izraela stanowi największe zagrożenie dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Izrael i USA zagrożenie takie widzą w Iranie, który jest podejrzewany o prace nad wyprodukowaniem broni jądrowej pod płaszczykiem programu cywilnego, a zwłaszcza o wzbogacanie uranu, które postępuje tam w ostatnich latach. Islamska Republika Iranu stale dementuje, by miała na celu produkcję broni atomowej.

(edbie)