Stan zagrożenia powodziowego ogłoszono w środkowej i północnej Anglii. Wezbrane wody rzek zakłóciły w wielu regionach transport drogowy i kolejowy. Wystąpiły również problemy ze zorganizowaniem zastępczej komunikacji autobusowej, bo drogi do niektórych stacji są zalane. Według służb meteorologicznych jeszcze dziś padające deszcze powinny osłabnąć.

Ogłoszony przez resort ochrony środowiska alarm najwyższego stopnia dotyczy rzeki Severn w pobliżu miast Shrewsbury i Worcester oraz rzeki Ancholme w hrabstwie Lincoln.

Ale problemy są właściwie na wszystkich trasach, prowadzących przez północną Anglię. Towarzystwa przewozowe zaleciły swym klientom, by udawali się w podróż tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne.