Z powodu bliżej nieokreślonych pilnych zajęć papież Franciszek odwołał swój udział w sobotnim koncercie symfonicznym w Auli Pawła VI w Watykanie, który został zorganizowany z okazji Roku Wiary. Po raz pierwszy od swego wyboru na Stolicę Piotrową następca Benedykta XVI nie pojawił się na uroczystości, w której według planów miał wziąć udział.

Tuż przed rozpoczęciem popołudniowego koncertu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella ogłosił, że Franciszek nie przybędzie z powodu zobowiązań, których "nie można odłożyć". Wyjaśnił następnie, że program zajęć papieża na niedzielę nie ulegnie zmianie. Odczytał też pozdrowienia Franciszka dla zebranych w Auli.

Ze względu na zapowiedzianą obecność Franciszka transmisję z koncertu, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji, przeprowadził pierwszy program telewizji RAI.