Papież przyjął delegację rabinów Światowego Kongresu Żydów z Gór Kaukazu, pochodzących z kilku krajów. Podczas spotkania w Watykanie Franciszek podkreślał, że konieczne jest wspominanie Holokaustu. "Jeśli ludzkość nie wyciągnie lekcji z najczarniejszych stron historii, godność człowieka pozostanie martwą literą" - mówił papież.

Chrześcijanin nie może być antysemitą - tymi słowami papież zwrócił się do delegacji rabinów Światowego Kongresu Żydów z Gór Kaukazu podczas poniedziałkowego spotkania w Watykanie.

Przypomniał swoje spotkanie ze społecznością żydowską 23 września w Wilnie, w dniu 75. rocznicy likwidacji tamtejszego getta.

Modliłem się przed pomnikiem ofiar Holokaustu i prosiłem Najwyższego, by pocieszył swój lud. Wspominanie Holokaustu jest konieczne, aby pozostała żywa pamięć. Bez niej nie będzie przyszłości, bo jeśli z najczarniejszych kart historii nie nauczymy się nie popełniać tych samych błędów, godność ludzka pozostanie martwą literą - mówił Franciszek.

Papież wspomniał też rocznicę łapanki w rzymskim getcie: 16 października 75 lat temu Niemcy aresztowali ponad tysiąc Żydów, którzy zostali później wywiezieni do Auschwitz.

Za kilka dni, 9 listopada, minie 80 lat od tak zwanej Nocy Kryształowej, kiedy zniszczono wiele żydowskich miejsc kultu, także z zamiarem wykorzenienia tego, co w sercu człowieka i ludu jest absolutnie nienaruszalne: obecności Stwórcy. Kiedy zechciano zastąpić Dobrego Boga bałwochwalstwem władzy i ideologią nienawiści, doszło do szaleństwa zagłady ludzi. Dlatego wolność religijna jest najwyższym dobrem, które trzeba chronić, fundamentalnym prawem człowieka, bastionem przeciwko totalitarnym żądaniom - zaznaczył papież.

Wspólne korzenie chrześcijan i żydów

Franciszek podkreślał również, jak wiele łączy chrześcijan i żydów, a także znaczenie przyjaźni i dialogu między nimi.

Dzisiaj wciąż niestety obecne są postawy antysemickie. Jak przypominałem wiele razy, chrześcijanin nie może być antysemitą. Nasze korzenie są wspólne. Byłoby to sprzeczne z wiarą i z życiem - mówił Franciszek, zaznaczając, że potrzebna jest wspólna walka z antysemityzmem: Razem jesteśmy wezwani, by zaangażować się na rzecz tego, aby antysemityzm został odrzucony przez wspólnotę ludzką.

O dialogu między żydami i katolikami mówił zaś, że "to dialog, który jesteśmy wezwani krzewić i rozszerzać do poziomu międzyreligijnego dla dobra ludzkości".


(k.s)