Ojcowie, którzy wyjechali za granicę i nie płacą alimentów nie będą już bezkarni. Ministrowie sprawiedliwości Unii Europejskiej mają dziś przyjąć nowe rozporządzenie, które ułatwi ściąganie takich zobowiązań.

Matka dziecka będzie mogła zwrócić do specjalnego organu, który zostanie powołany przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ten skontaktuje się ze swoim odpowiednikiem np. w Wielkiej Brytanii i ustali adres oraz wysokość zarobków ojca dziecka. To już tylko krok od wyegzekwowania wyroku polskiego sądu.

Łatwiej będzie również kobiecie w Polsce uzyskać podwyższenie alimentów od ojca przebywającego za granicą. Ważne jest to, że wszystkie te starania będą bezpłatne.