Celem wizyty prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w Polsce jest utrwalenie pozytywnych tendencji w stosunkach Moskwy i Warszawy - oświadczył jego doradca ds. polityki zagranicznej Siergiej Prichodźko. Dialog polityczny z Polską nabiera coraz bardziej stabilnego, regularnego charakteru - powiedział.

Strony są nastawione na to, by utrwalić pozytywne tendencje w relacjach dwustronnych, stworzyć przesłanki dla jakościowej poprawy kontaktów rosyjsko-polskich we wszystkich dziedzinach na gruncie wzajemnego poszanowania i uwzględniania interesów, prawdziwego dobrosąsiedztwa i partnerstwa - przekazał Prichodźko dziennikarzom w Moskwie.

Kremlowski urzędnik zwrócił uwagę, że w ostatnich dwóch latach wykonana została zakrojona na dużą skalę praca, której celem było ponowne uruchomienie podstawowych mechanizmów współdziałania - Komitetu Strategii Współpracy Rosyjsko-Polskiej, Komisji Międzyrządowej ds. współpracy handlowo-gospodarczej i Forum Dialogu Obywatelskiego. Ich efektywna praca stwarza pozytywne tło dla obecnej wizyty, pozwala władzom Rosji i Polski działać z myślą o przyszłości - oznajmił.

Zdaniem Prichodźki namacalnym dowodem normalizacji stosunków dwustronnych jest "pakiet" ważnych rosyjsko-polskich dokumentów, które mają być podpisane w obecności dwóch prezydentów. Dialog polityczny z Polską nabiera coraz bardziej stabilnego, regularnego charakteru, pogłębia się, obejmuje nie tylko problemy historycznej przeszłości, lecz w coraz większym stopniu koncentruje się na perspektywach utrwalenia atmosfery współpracy we wspólnych, wielkich projektach w sferze gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego - oświadczył.