Po tygodniach debat Izba Reprezentantów na Jamajce uchwaliła poprawki do ustawy o niebezpiecznych narkotykach z 1948 roku i zalegalizowała jej używanie do celów medycznych i religijnych. Wcześniej zmianę zaaprobował Senat Jamajki.

Zmieniona ustawa przewiduje utworzenie specjalnej instytucji państwowej, która będzie wydawała zezwolenia na uprawę konopi indyjskich, ich przetwarzanie, dystrybucję i sprzedaż dla celów terapeutycznych i naukowych.

Zezwolono również na używanie marihuany do celów religijnych z uwagi na rastafarianów, którzy palą marihuanę, którą nazywają ganja; jest ona dla nich rodzajem sakramentu.

Ponadto posiadanie ilości marihuany przekraczającej 2 uncje nie będzie już traktowane na Jamajce jako przestępstwo, lecz jedynie jako wykroczenie administracyjne.

(abs)