W Holandii otwarto elektrownię wytwarzającą prąd z… krowiego obornika. Krowie odchody, powstające w pobliskim gospodarstwie rolnym, będą tam przetwarzane wraz z innymi odpadami przemysłu spożywczego na biogaz, napędzający turbiny.

Później wytworzona w ten sposób energia elektryczna trafi do domów.