W Paryżu studenci starli się z policją w trakcie protestu przeciw zmianie zasad rekrutacji na uniwersytety. Wykrzykiwali hasła i rzucali w funkcjonariuszy jajkami. Policja użyła przeciw nim gazu łzawiącego.

Studenci protestowali przeciwko planowanej reformie szkolnictwa wyższego we Francji. Ma ona pomóc w rozwiązaniu problemu przepełnionych uniwersytetów. Obecnie przy rekrutacji wyżej oceniane są plany i motywacja chętnych do podjęcia nauki na danym kierunku niż wyniki na świadectwie.

Ponieważ listy na prestiżowych uczelniach szybko się zapełniają, konieczne jest losowanie. Według planów francuskiego rządu, taki system ma zniknąć z procesu rekrutacji.

Pierwsze spotkania dotyczące reformy szkolnictwa wyższego odbyły się w poniedziałek. 

(ab)