Za kilka godzin w Tallinie rozpoczną się oficjalne ceremonie związane z 62. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

Uroczystości przewidziane są między innymi na cmentarzu wojskowym w Tallinie, na który przeniesiono pomnik żołnierzy radzieckich. W ceremonii tej nie weźmie udziału żaden przedstawiciel Rosji. Co więcej może dziś dojść do demonstracji Rosjan mieszkających w Estonii i kolejnych prób zaognienia konfliktu.

Poparcia Tallinowi udziela Ryga - w stolicy Łotwy odbędzie się dziś manifestacja solidarności z Estonią