Rosyjska Duma Państwowa (izba niższa parlamentu) uchwaliła ustawę rozszerzającą uprawnienia Federalnej Służby Bezpieczeństwa oraz zaostrzającą sankcje za przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ustawa zezwoliła funkcjonariuszom FSB na kontrolowanie obywateli oraz ich rzeczy i środków transportu w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż mogli oni popełnić przestępstwo ścigane przez tę służbę.

Ustawa wprowadziła do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej nowe przestępstwa. To organizowanie popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym lub kierowanie ich popełnieniem oraz organizowanie finansowania terroryzmu. Grozi za to od 15 do 20 lat więzienia lub dożywocie.
 
Ustawa zwiększa również z 4 do 8 lat więzienia minimalną sankcję za organizowanie masowych niepokojów społecznych. Ponadto osoby "biorące udział w szkoleniach, o których wiedzą, że są prowadzone w celach organizowania masowych niepokojów społecznych", będą karane pozbawieniem wolności od 5 od 10 lat oraz grzywną do 500 tys. rubli (14 tys. dolarów). Werbunek do organizacji ekstremistycznych zagrożony będzie karą do 7 lat więzienia.   

Do kodeksu wykroczeń Federacji Rosyjskiej został też dodany nowy rozdział, dotyczący "zapewniania wsparcia finansowego terroryzmowi". Grozi za to grzywna od 10 mln do 60 mln rubli (280 tys. do 1,7 mln dolarów). 

(mpw)