Od przyszłego wtorku Dania przywraca stałe kontrole graniczne --- na granicy z Niemcami, a także w portach i na moście nad cieśniną Sund, łączącym Szwecję z Danią. Plany te wywołały protesty sąsiadów Danii oraz Unii Europejskiej. Komisja Europejska zagroziła uruchomieniem procedury karnej. Dania tłumaczy się, że przywracana kontrola nie oznacza kontroli paszportowej i jest związana z walka z przestępczością.

Parlament duński zatwierdził rządową propozycję przywrócenia kontroli granicznych, a następnie została ona zaakceptowana przez parlamentarną Komisję Finansów. Na przejściach granicznych ma zostać zatrudnionych około 100 dodatkowych celników.

Plany przywrócenia przez Danię kontroli granicznych wywołały protesty sąsiadów Danii oraz Unii Europejskiej. Duński minister ds. podatków Peter Christensen wyjaśnił, że na granicy z Niemcami będą to jedynie kontrole wyrywkowe.

Komisja Europejska zagroziła uruchomieniem procedury karnej za naruszenie unijnego prawa przez Danię, jeśli kraj ten wprowadzi stałe kontrole celne na swych granicach. Duńskie plany uznano za sprzeczne z przepisami o swobodnym przepływie osób i towarów w Unii Europejskiej.