W Unii Europejskiej co roku więcej osób popełnia samobójstwo, niż ginie w wypadkach drogowych. Według statystyk, co dziewięć minut ktoś odbiera sobie życie. 90 procent samobójstw wiąże się z zaburzeniami psychicznymi. Jednym z najpoważniejszych z nich jest depresja.

Według danych z zachodnich i południowych krajów członkowskich UE, częstość występowania tej choroby w ciągu całego życia wynosi 9 proc. u dorosłych mężczyzn i 17 proc. u dorosłych kobiet.

Depresja jest również dużym problemem gospodarczym UE. Jej koszty szacuje się na ponad 200 euro na mieszkańca w ciągu roku. Większa część z nich to nie koszty opieki lekarskiej, ale konsekwencja nieobecności w pracy, niezdolności do pracy i przechodzenia chorych na emeryturę czy rentę.