Brzegi zbiornika przy Tamie Trzech Przełomów na Jangcy, największej tego typu konstrukcji na świecie, mogą wkrótce zacząć się osuwać. A to będzie miało katastrofalne skutki dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Winne są ulewne deszcze, wywołane zmianami klimatu.

Zmiana klimatu i związane z nią intensywne deszcze powodują ogromne szkody w środkowej i południowej części Chin. Zauważono już niepokojące zjawiska, np. podmakanie terenów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika.

Zakładając, że deszcze utrzymają się w najbliższej przyszłości, w ciągu kolejnych trzech lat można spodziewać się gigantycznych osuwisk, zwłaszcza w zachodniej części prowincji Junnan (na południu Chin) i w południowej części Syczuanu (w środkowej części kraju). Zdaniem Guana Fengjuna z Biura Geologii Ministerstwa Zasobów Naturalnych już teraz należy bacznie obserwować prognozy pogody i jak najszybciej przygotować miejsca schronienia dla ludności zagrożonej podtopieniami i powodzią.

Ulewne deszcze stanowią zagrożenie także ze względu na wzrastający poziom wody w zbiorniku retencyjnym przy tamie. Obecnie poziom wody na wysokości 175 metrów uważany jest za bezpieczny; ulewne deszcze mogą spowodować przekroczenie tej bariery.

Kontrowersyjna budowla

Budowa Tamy Trzech Przełomów na rzece Jangcy, największej zapory świata, rozpoczęła się w 1994 i była najbardziej prestiżową inwestycją infrastrukturalną Chin. Tama została ukończona w 2007 roku, a całkowity koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na ponad 40 mld dolarów. Tama i zbiornik retencyjny miały służyć pozyskiwaniu energii wodnej, a także chronić przed wielkimi powodziami.

Budowa tamy wywołała jednak protesty ekologów i historyków sztuki. Przy tworzeniu zbiornika retencyjnego pod wodą znalazło się 13 miast, 140 wsi i 1350 mniejszych miejscowości, a z nimi wiele znanych zabytków. Ponad 1,5 mln mieszkańców przesiedlono.