"Kościół jest częścią świata i dlatego może we właściwy sposób pełnić swą posługę tylko wtedy, gdy otaczać będzie opieką cały świat" - zauważył emerytowany papież Benedykt XVI we wstępie do książki "Wiara i dobro wspólne" napisanej przez kard.Tarcisio Bertone. "Choć w pierwszym rzędzie powierzona nam jest opieka nad wiernymi i tymi, którzy bezpośrednio poszukują wiary, posługa duszpasterza nie może ograniczać się do samego Kościoła" – podkreślił.

"Urząd duszpasterski nie oznacza tylko tego, że my w Kościele pełnimy wobec wiernych posługę udzielania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego" - napisał Benedykt XVI. Wyraził też przekonanie, że Kościół powinien odnosić się do całej ludzkości i umieć znaleźć sposób zwracania się również do niewierzących.

"Tylko wtedy, gdy Kościół wykroczy poza samego siebie i weźmie na siebie odpowiedzialność za całą ludzkość, sam pozostanie taki, jaki powinien być" - podkreślił Joseph Ratzinger. Jego tekst rozpowszechniły włoskie media.

(MN)