W ciągu pięciu lat Australia zlikwiduje wszelkie bariery związane z płcią w wojsku, co umożliwi kobietom zajęcie wszystkich stanowisk, w tym dotychczas uważanych dla nich za zbyt niebezpieczne.

W wyniku tej decyzji Australia stanie się kolejnym krajem, po Kanadzie i Nowej Zelandii, który umożliwi kobietom pełnienie takich funkcji w wojsku, jakie chcą. Warunkiem jest, że spełnią wszystkie kryteria fizyczne i psychologiczne.

Minister obrony Australii Stephen Smith nie potwierdził jednak, czy kobiety mogłyby walczyć w elitarnych siłach specjalnych czy jednostkach komandosów w afgańskiej prowincji Uruzgan.

Obecnie kobiety mogą być zatrudnione na 93 procent stanowisk w australijskiej armii, w tym w marynarce i siłach powietrznych. Stanowią 8 tysięcy spośród blisko 60 tysięcy żołnierzy. Do tej pory piechota, artyleria i jednostka płetwonurków marynarki wojennej zarezerwowane były wyłącznie dla mężczyzn.