500 euro będzie wynosić we Włoszech kara dla rodziców, którzy nie wywiążą się z obowiązku zaszczepienia dzieci - postanowił Senat. Grzywna została obniżona - wcześniej wynosiła od 500 do 7500 euro.

500 euro będzie wynosić we Włoszech kara dla rodziców, którzy nie wywiążą się z obowiązku zaszczepienia dzieci - postanowił Senat. Grzywna została obniżona - wcześniej wynosiła od 500 do 7500 euro.
Zdj. ilustracyjne /PAP/Grzegorz Michałowski /PAP

Izba wyższa parlamentu jednomyślnie przyjęła poprawkę o obniżeniu kary finansowej zgłoszoną przez opozycyjne ugrupowanie Forza Italia do dekretu wprowadzającego obowiązek przedstawienia świadectwa szczepień w chwili zapisu dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej.

Także jednomyślnie Senat przyjął poprawkę przewidującą, że rodzice i prawni opiekunowie będą wzywani do lokalnych oddziałów służby zdrowia, gdzie będą musieli wyjaśnić, dlaczego nie zaszczepili dzieci.

Podczas prac wykreślono natomiast zapis, na mocy którego instytucje służby zdrowia i oświaty musiałyby zawiadamiać sąd dla nieletnich o przypadkach dzieci, które nie zostały zaszczepione.

Na rządowej liście jest 10 obowiązkowych szczepień, między innymi przeciwko odrze, różyczce, tężcowi, kokluszowi, polio, śwince i ospie.