Zbigniew Marciniak został odwołany z funkcji wiceministra edukacji narodowej. Profesor swoją dymisję złożył już w lipcu, jednak dopiero teraz została ona oficjalnie ogłoszona. Marciniak zrezygnował, ponieważ – jak sam tłumaczył – wykonał już wszystkie powierzone mu zadania.

Na wniosek minister Katarzyny Hall premier Donald Tusk powołał na stanowisko podsekretarza stanu w tym resorcie Lillę Jaroń, absolwentkę Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prof. Marciniak wraca do pracy naukowej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.