Do połowy stycznia zmarło pięć osób, u których wykryto wirusa A H1N1 wywołującego grypę - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Od 8 do 15 stycznia zarejestrowano w Polsce ogółem 35888 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnio każdego dnia zarażało się 11,7 na 100 tys. ludności.

Dla porównania, w tym samym okresie 2010 r. zarejestrowano 15927 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

Osoby ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu grypy powinny być bezzwłocznie leczone preparatami antywirusowymi - przypomina w zaleceniach dla lekarzy Ministerstwo Zdrowia.

MZ podkreśla, że w większości przypadków grypa przebiega łagodnie, a podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszający dolegliwości jest wystarczający. Specjaliści nie zalecają stosowania preparatów z kwasem acetylosalicylowym (aspiryna, polopiryna), zwłaszcza u dzieci.

Konsultacji z lekarzami koniecznie wymagają chorzy z objawami: gorączka powyżej 38,5 st. C, trwająca dłużej niż dwa dni, duszność spoczynkowa, obecność krwi w plwocinie, obniżenie ciśnienia krwi, znaczne osłabienie, zawroty głowy, zaniki świadomości, odwodnienie.

U osób ze zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby (kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do drugiego roku życia, pacjenci z chorobami przewlekłymi, osoby powyżej 65. roku życia), należy bezzwłocznie stosować leczenie antywirusowe. U innych chorych jest ono koniecznie w ciężkim przebiegu grypy. W takich przypadkach wskazane jest leczenie szpitalne. Osoby z podejrzeniem zapalenia płuc powinny być niezwłocznie leczone antybiotykami i lekami przeciwwirusowymi.

MZ zaleca szczepienia ochronne przeciwko grypie.

Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu komitetu pandemicznego poinformowano, że liczba zachorowań na grypę w Polsce jest charakterystyczna dla typowej grypy sezonowej, która przebiega lekko lub umiarkowanie.

Większość zachorowań na grypę wywołuje wirus A H1N1

W tym sezonie większość zachorowań na grypę wywołuje wirus A H1N1, który staje się wirusem sezonowym.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które mają pomóc uniknąć zakażenia wirusem grypy to: częste mycie rąk mydłem pod bieżącą wodą, kichanie i kasłanie w jednorazowe chusteczki, unikanie pocałunków i podawania dłoni, a także regularna zmiana bielizny, wietrzenie mieszkań oraz przebywanie na świeżym powietrzu.

Ważne jest unikanie dotykania błon śluzowych ust, oczu i nosa, zachowanie odległości (1-2 metry) od innych osób podczas kichania i kasłania, a po kasłaniu lub kichaniu mycie rąk. Dłonie należy myć mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, także między palcami.

Podczas kichania trzeba zasłaniać nos i usta chusteczką, którą po jednorazowym użyciu należy wyrzucić do kosza. W przypadku braku jednorazowych chusteczek należy kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie. Powinniśmy unikać przebywania wśród osób, które wykazują objawy grypopodobne.

GIS przypomina o konieczności regularnego zmieniania bielizny oraz pościeli. Ważne jest również systematyczne wietrzenie pościeli. Jeśli u domowników wystąpią objawy grypopodobne, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym i pozostać w domu.

Jak podkreśla GIS, miejscem, w którym choroby szerzące się drogą kropelkową (m.in. grypa) mogą przenosić się szczególnie łatwo, jest szkoła. Dlatego inspektorzy sanitarni zalecają, by każda placówka przeprowadzała cykliczną edukację rodziców, uczniów oraz personelu odnośnie grypy. Szkoły powinny też zachęcać do szczepień przeciw tej chorobie.

Grypa to ostra choroba zakaźna wywołana przez różne szczepy wirusa grypy. Przenoszenie zarazka odbywa się drogą kropelkową, w czasie kaszlu, kichania, rozmowy itp. Objawia się przede wszystkim katarem, zapaleniem gardła, bólami głowy i mięśni oraz wysoką gorączką.

Choroba może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet zagrażać życiu, zwłaszcza w przypadku osób z grup ryzyka. Zalicza się do nich osoby po 65. roku życia, przewlekle chorych, np. z chorobami układu oddechowego, krążenia czy cukrzycą, osoby po przeszczepach, zakażone wirusem HIV oraz dzieci poniżej drugiego roku życia i kobiety w ciąży.