Wyłudzenie znacznej kwoty - to zarzut dla pięciu osób zatrzymanych przez CBA w związku z podejrzeniem nieprawidłowości przy zleceniu ochrony dworców kolejowych podczas krakowskich Światowych Dni Młodzieży. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do winy.

Wyłudzenie znacznej kwoty - to zarzut dla pięciu osób zatrzymanych przez CBA w związku z podejrzeniem nieprawidłowości przy zleceniu ochrony dworców kolejowych podczas krakowskich Światowych Dni Młodzieży. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do winy.
Zatrzymania w PKP S.A. Zdjęcie opublikowane przez CBA /www.cba.gov.pl /CBA

Według ustaleń naszego dziennikarza, do tej pory prokuratura zdecydowała o środkach zapobiegawczych wobec dwóch osób: to poręczenia majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

Wśród zatrzymanych są: dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP S.A., właściciel warszawskiej spółki realizującej kontrakt, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu w stopniu majora, prezes innej spółki z branży ochrony biznesu i pracownik PKP S.A.

Według dotychczasowych ustaleń śledczych, w maju 2016 roku PKP S.A. zawarło z warszawską spółką Sensus Group "niekorzystną umowę" o wartości 1,9 mln zł netto. Umowa dotyczyła - jak podał Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA - "profilaktyki zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży".

Dzisiaj przeszukane zostały gabinety i mieszkania obecnych władz PKP: prezesa i dwojga członków zarządu. Wcześniej natomiast - jak podało CBA - agenci przeszukiwali już biura PKP S.A. w Warszawie i biura spółki mającej realizować kontrakt.

Kaczorek przekazał, że jednym z informujących o możliwych nieprawidłowościach przy zlecaniu ochrony dworców PKP podczas ŚDM był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W związku z wątpliwościami co do kontraktu minister polecił prezesowi PKP S.A. wstrzymanie wypłat dla Sensus Group - spółce nie wypłacono 70 procent wartości zamówienia.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w listopadzie 2016 roku.


(e)