Krakowskie Błonia lub lotnisko w Balicach - to tam mogą zostać przeniesione główne uroczystości podczas Światowych Dni Młodzieży. Między innymi w tej sprawie odbyło się dziś spotkanie wojewody małopolskiego i organizatorów.

Krakowskie Błonia lub lotnisko w Balicach - to tam mogą zostać przeniesione główne uroczystości podczas Światowych Dni Młodzieży. Między innymi w tej sprawie odbyło się dziś spotkanie wojewody małopolskiego i organizatorów.
Teren pod Campus Misericordiae w Brzegach pod Wieliczką, 21 bm. Kampus powstaje na Światowe Dni Młodzieży 2016 / Jacek Bednarczyk /PAP

O ewentualnym przeniesienie uroczystości zadecydują - jak to określił wojewoda Małopolski Józef Pilch - przypadki losowe. Wymienił w tym kontekście powódź, czy obfite deszcze.

Wojewoda Pilch nie chciał jednoznacznie powiedzieć kto zdecyduje o przeniesieniu uroczystości, choć to przede wszystkim na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Błonia to podstawowy wariant awaryjny, natomiast jeśli do Krakowa przyjdą ponad 2 miliony pielgrzymów, a łąki w Brzegach nie będą nadawały się do użytku - wtedy trzeba będzie zamknąć lotnisko, bo właśnie tam odbędą się uroczystości.

Brzegi leżą na terenach bagnistych. Trwają prace odwodnieniowe, ale zdaniem ekspertów nie jest pewne, czy po dłuższych opadach deszczu to wystarczy.

Z tym położeniem wiążą się też inne wątpliwości. Według nieoficjalnych informacji problemem ze względu na kwestie związane z zabezpieczeniem imprezy jest m.in. położenie Brzegów przy autostradzie A4. Ministerstwo Infrastruktury nie zgadza się na czasowe zamknięcie autostrady w okolicach Brzegów i urządzenie tam parkingu dla autokarów. Według służb, pielgrzymi po uroczystości mogą na przykład próbować wychodzić na autostradę, a to - jeśli nie zostanie zamknięta - może wiązać się z koniecznością dodatkowego zabezpieczenia tego odcinka.

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbędą się w Krakowie i w Brzegach pod Wieliczką w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie. 


  (j.)