Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przestrzega przed możliwością zamachów terrorystycznych podczas piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie.

Impreza o tak szerokim zainteresowaniu międzynarodowym może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka potencjalnych zamachów terrorystycznych na terytorium państw gospodarzy - napisano w zamieszczonym na stronie internetowej ABW raporcie z działalności Agencji za pierwsze półrocze 2007 r.

W ocenie ABW, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, jako że towarzyszy im ogromne zainteresowanie, mogą zachęcić organizacje terrorystyczne oraz ekstremistyczne - chcące szerzej zaistnieć w mediach - do organizacji i ewentualnego wykorzystania zgromadzeń osób na stadionach piłkarskich do przeprowadzenia zamachów podczas imprezy - głosi raport.

W raporcie stwierdzono zarazem, że "Polska pozostaje krajem o stosunkowo niewielkim zagrożeniu tego typu atakami". W ocenie ABW, w Polsce nie występuje obecnie realne zagrożenie atakiem terrorystycznym. Monitorowanie tego jest jednak priorytetem ABW, czym zajmuje się powołany w 2005 r. departament przeciwdziałania terroryzmowi.