Możliwość płacenia za mandat kartą płatniczą zakłada projekt noweli Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, którym zająć się ma dzisiaj Rada Ministrów. W piątek szef MSWiA Mariusz Błaszczak twierdził, że nowelizacja zostanie prawdopodobnie uchwalona jeszcze przed wakacjami.

Obecnie przepisy przewidują trzy rodzaje mandatów: kredytowany, zaoczny i gotówkowy.

Na osoby stale zamieszkujące w Polsce nakładane są dwa pierwsze: za każdym razem muszą one dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy. Często wiąże się to z koniecznością opłaty na poczcie.

Mandat gotówkowy, uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi, odnosi się jedynie do cudzoziemców.

Właśnie dla nich - jak wskazuje MSWiA - przygotowywane zmiany będą miały szczególne znaczenie. Obecnie policjanci, nakładając mandat na sprawców przebywających w Polsce jedynie czasowo, muszą dowozić ich do najbliższego bankomatu.

W uzasadnieniu projektu nowych przepisów wskazano, że policjanci często spotykają się z sytuacją, w której cudzoziemiec nie ma możliwości zapłacenia mandatu, bo nie ma przy sobie polskiej waluty. Zazwyczaj osoby te są gotowe uiścić nałożoną grzywnę właśnie przy użyciu karty płatniczej - podkreślono.

Policja zostanie bezpłatnie wyposażona w terminale płatnicze w oparciu o porozumienie między ministrem rozwoju i finansów a Krajową Izbą Obrachunkową, dotyczące realizacji programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. W Ocenie Skutków Regulacji podano, że zakup jednego terminalu będzie kosztował około 800 złotych.

Początkowo "policyjnych" terminali płatniczych ma być około dwóch tysięcy - to mniej więcej tyle, co dzienna liczba patroli drogówki.

Dalsze doposażenie policji będzie prowadzone sukcesywnie, stosownie do zdiagnozowanego zapotrzebowania - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Z podanych w niej danych wynika, że rozwiązanie będzie dotyczyć m.in. około 60 tysięcy policjantów i około 700 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

W piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zapowiadał, że nowelizacja zostanie uchwalona prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami. Jest to bardzo prawdopodobne, że ten proces legislacyjny może skończyć się jeszcze w okresie przed przerwą wakacyjną, chociaż oczywiście to zależy od Sejmu RP - mówił.

Komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że policja zrobi wszystko, by system został do końca roku wdrożony w całym kraju. Sami funkcjonariusze bardzo często artykułowali potrzebę dysponowania takimi terminalami. To mocno też uprości kwestie postępowania i nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - przyznał.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, w 2015 roku policjanci wystawili ponad 5,5 miliona mandatów. Według MSWiA, zmiany mogą "w istotny sposób" zwiększyć ich ściągalność.


(e)