Planowana na wtorek rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym została odroczona. Powodem jest wniosek Prokuratura Generalnego o wyłączenie ze składu trzech sędziów.

Trybunał Konstytucyjny miał zająć się wnioskiem prezydenta dot. ustawy o kuratorach sądowych. TK miał zbadać wniosek prezydenta o zgodność nowelizacji ustawy z Konstytucją. Termin rozprawy został jednak odwołany. 

Prokurator Generalny złożył jednak wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego w tej sprawie trzech sędziów. Przewodniczący składu zarządził odwołanie terminu do czasu rozpoznania tego wniosku. 

Badana nowelizacja ustawy miała określić zasady tworzenia sekretariatów kuratorskich przy sądach. Prezydent Andrzej Duda skierował ją do TK - przed podpisaniem - w sierpniu 2015 roku.

TK miał rozpoznać wniosek prezydenta w pełnym składzie. Rozprawie miała przewodniczyć sędzia Julia Przyłębska. 

(az)