​Skład Trybunału Konstytucyjnego uzupełniony. Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od wybranego przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowego sędziego, prof. Grzegorza Jędrejka.

​Skład Trybunału Konstytucyjnego uzupełniony. Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od wybranego przez Sejm w ubiegłym tygodniu nowego sędziego, prof. Grzegorza Jędrejka.
Prof. Grzegorz Jędrejek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego /Marcin Obara /PAP

Uroczystość, w której nowemu sędziemu towarzyszyła prezes Trybunału Julia Przyłębska odbyła się bez udziału prasy; była transmitowana na stronach Kancelarii Prezydenta.

Jeszcze dziś sędziowie spotkają się na zebraniu przed zapowiedzianym na jutro rozprawa TK w pełnym składzie. Grzegorz Jędrejek zastąpił sędziego Andrzeja Wróbla, który wrócił do prasy w Sądzie Najwyższym.

Sejm wybrał Jędrejka na sędziego TK w piątek; zajmie on miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału wygasiło mandat.

Grzegorz Jędrejek, dr hab. nauk prawnych, profesor UKSW w Warszawie, doktoryzował się w 2002 r., w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem ok. 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa.
Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym.


Prezydent: utrzymanie ładu konstytucyjnego jest niezwykle ważne

Niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego; chciałbym, aby w zakresie rozpatrywania skarg zgłaszanych przez obywateli Trybunału Konstytucyjnego działał sprawniej niż do tej pory - powiedział prezydent Andrzej Duda po przyjęciu ślubowania. 

Prezydent podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że minął praktycznie miesiąc od kiedy zwolniło się stanowisko sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym.

Cieszę się, że przychodzi dziś na to wolne stanowisko sędziowskie, które pozostawił pan sędzia Andrzej Wróbel wracając do Sądu Najwyższego, człowiek, który również niesie ze sobą doświadczenie pracy w Sądzie Najwyższym - powiedział prezydent. Jak zaznaczył sędzia Jędrejek jest profesorem, naukowcem nie tylko skupionym na pracy naukowej, czysto badawczej, ale związany także z praktyką.
Podkreślił, że Jędrejek od 2003 r. pracował nieprzerwanie w Sądzie Najwyższym. 

Andrzej Duda dodał, że niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego w Polsce i ocenianie aktów prawnych z punktu widzenia ich zgodności z konstytucją oraz rozpatrywanie skarg konstytucyjnych zgłaszanych przez obywateli. Chciałbym, aby w tym zakresie TK działał sprawnie, sprawniej niż do tej pory likwidując także wszystkie zaległości, które w TK przez wiele lat zaistniały - zaznaczył prezydent.

(ph)