Sześć państw współpracujących w ramach Partnerstwa Regionalnego uzgodniło, że wspólnie przedstawią poprawki do projektu unijnej konstytucji. W czeskich Buchlovicach zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji Austrii, Czech, Węgier, Słowenii, Słowacji i Polski.

Na konferencji prasowej po obradach ministrowie poinformowali, że kolejne spotkanie na ten sam temat - w szerszym gronie - odbędzie się w połowie września, najprawdopodobniej również w Czechach. Nieoficjalnie wiadomo, że na to spotkanie zaproszone zostaną również kraje bałtyckie oraz kilka państw członkowskich Unii Europejskiej.

Również nieoficjalnie wiadomo, że uczestnicy dzisiejszego spotkania poparli polską propozycję, dotyczącą utrzymania nicejskich decyzji w sprawie głosowania większościowego, które są szczególnie korzystne dla Polski i Hiszpanii. Konwent proponuje zastąpienie tej metody systemem, promującym największe państwa,

zwłaszcza Niemcy.

Minister Cimoszewicz zapowiedział, że przedstawiciele "szóstki" we wszystkich

kontaktach, zarówno z państwami członkowskimi Unii, jak i z państwami przystępującymi do niej, będą wypracowywali wspólne stanowisko.

23:45