Tymoteusz Szydło nie widnieje już na liście księży diecezji bielsko-żywieckiej. Jego nazwisko zostało usunięte niedawno, bo w lutym 2021 roku można było go jeszcze tam znaleźć. Co się dzieje z synem byłej premier, który dwa lata po przyjęciu święceń kapłańskich postanowił porzucić stan duchowny?

Jeszcze w lutym 2021 roku można było znaleźć nazwisko Tymoteusza Szydło na liście kapłanów pełniących posługę w diecezji bielsko-żywieckiej. Taka lista jest udostępniona na stronie internetowej diecezji.

Redakcja Wirtualnej Polski zwróciła się do diecezji z pytaniem o księdza Szydło. "Dziękuję za informację, informatyk już zaktualizował informacje na stronie. Jak chodzi o informacje dotyczące księdza Tymoteusza, to proszę kontaktować się z nim samym" - przekazał sekretariat kurii bielsko-żywieckiej w odpowiedzi mailowej. Jak informuje WP, po tej wiadomości dane syna byłej premier zniknęły ze strony.

Diecezja nie chcemy tłumaczyć jednak, jaki jest oficjalny status Tymoteusza Szydło. Trzeba o to pytać bezpośrednio księdza Tymoteusza, a dokładniej jego adwokata. Tak sobie zażyczył. To jest już tylko i wyłącznie jego sprawa. W naszej diecezji nie pełni posługi, nie jest u nas księdzem - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik diecezji ks. Mateusz Kierczak.

Tymoteusz Szydło chce zwolnienia z celibatu

Tymoteusz Szydło w grudniu 2019 roku poinformował swoich przełożonych o tym, że chce porzucić kapłańskie obowiązki . Wraz odpowiednimi dokumentami poprosił też o zwolnienie ze ślubu celibatu.

W piśmie zawarł też deklarację uruchomienia procedury uzyskania dyspensy od celibatu i zwolnienia z obowiązków kapłańskich. Sprawy przeniesienia do stanu świeckiego leżą w kompetencji Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie - mówił wtedy Onetowi rzecznik kurii ksiądz Mateusz Kierczak.

Tymoteusz Szydło wydał też oświadczenie, w którym poinformował, że chce wystąpić ze stanu duchownego. Jako powód podawał "długi kryzys wiary i powołania". Winił także krążące na jego temat plotki.

"Obecnie moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia" - napisał Szydło w oświadczeniu przekazanym KAI.

Pełnomocnik ks. Tymoteusza Szydło: Nieprawdziwa jest informacja, że został ojcem

Adwokat w oświadczeniu przesłanym PAP jeszcze w październiku 2019 roku odniósł się do plotek krążących na temat jego klienta, które były jednym z powodów decyzji o porzucenia kapłaństwa. Napisał wtedy, że "Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające, są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusza Szydło. (...) Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane".

Mecenas zapowiedział też skierowanie do sądu prywatnych aktów oskarżenia i pozwów o ochronę dóbr osobistych wobec wszystkich podmiotów dalej rozpowszechniających nieprawdziwe informacje na temat przyczyn urlopu księdza Szydło.