Woda płynąca z kranów w Sosnowcu spełnia już wszystkie wymagane parametry, ale decyzja o jej dopuszczeniu do spożycia zapadnie po kolejnych badaniach. Nastąpi to prawdopodobnie jutro.

Około 50 tysięcy mieszkańców czterech dzielnic Sosnowca od środy nie może używać wody do celów spożywczych, a jedynie do gospodarczych. Woda pitna jest tam obecnie dostarczana w 8 beczkowozach.

Badania naszych laborantów wskazały, że woda spełnia już wszystkie parametry. Decyzja o jej dopuszczeniu do spożycia zapadnie jednak dopiero po kolejnych badaniach, które ostatecznie potwierdzą, że woda jest bezpieczna dla mieszkańców - powiedział Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Aleksander Maicher.

Do pogorszenia parametrów fizykochemicznych wody doszło po usunięciu awarii uszkodzonej magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm relacji Maczki-Zagórze na ul. Wileńskiej. Po poniedziałkowym przyłączeniu woda przestała nadawać się do picia w domach przy ponad 50 ulicach.

Według szacunków wodociągowców problem objął ok. 50-60 tys. mieszkańców.

Władze i mieszkańcy Sosnowca skarżyli się na brak odpowiednio wczesnej informacji w tej sprawie, zajęła się nią miejscowa prokuratura.