W środę rozpoczną się prace przy budowie kolejnego etapu kolektora Wiślanego. Zwężone będą pasy na jezdni Wisłostrady w kierunku Gdańska, tuż za mostem Śląsko-Dąbrowskim - poinformował stołeczny ratusz.

Budowa kolektora Wiślanego została podzielona na trzy etapy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na budowę odcinka w rejonie mostu M. Skłodowskiej-Curie podpisało umowę w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie toczą się tam prace przygotowawcze. Na kolejnym odcinku, do mostu Gdańskiego, roboty już trwają. Właśnie ruszają prace przy kolejnym odcinku – pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

W środę 26 stycznia rozpoczną się wykopy – tzw. komór startowych dla tarczy drążącej. Będą one zlokalizowane w pasie dzielącym jezdnie. "Dla zachowania bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i kierowców poruszających się w rejonie robót, na jezdni Wisłostrady w kierunku Gdańska wygrodzony zostanie fragment lewego pasa. Przekrój jezdni pozostanie bez zmian – nadal dostępne będą trzy pasy, ale nieco węższe" - zaznaczył ratusz. 

Utrudnienia rozpoczną się od wyjazdu z ul. Grodzkiej i będą obowiązywały na odcinku ok. 320 metrów. Wodociągowcy planują pracować w tym miejscu przez minimum trzy miesiące, do końca kwietnia.

Budowa Kolektora Wiślanego

Kolektor Wiślany pozwoli czasowo zatrzymywać nadmiar ścieków i wód opadowych spływających z terenu lewobrzeżnej Warszawy. Następnie, będą one kierowane poprzez planowaną w ramach tej inwestycji, przepompownię "Wiślaną" do oczyszczalni ścieków "Czajka".

Cały kolektor będzie miał długość 9,5 km i powstanie na głębokości od 6 m do 15 m wzdłuż ulic: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Jego podstawowa średnica wyniesie 3,2 m, dzięki czemu będzie w stanie pomieścić ok. 50 tys. m3 ścieków i wód opadowych. Jest to pojemność odpowiadająca ponad 13 basenom olimpijskim.