Do publikacji trafił projekt rozporządzenia pozwalajacy przyjąć kolejną dawkę szczepienia w Polsce, nawet gdy szczepienie rozpoczęte było poza granicami naszego państwa. Warunkiem jednak jest to, że szczepionka musi być uznana na terenie Unii Europejskiej.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzający możliwość kontynuacji szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób zaszczepionych poza Polską pierwszą dawką szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej.

Projekt zamieszczono w wykazie Rządowego Centrum Legislacji z informacją, że został już skierowany do ogłoszenia.

Osoba chcąca przystąpić do takiego szczepienia musi przedstawić w Polsce oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. NIezbędne będzie także tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kolejny niezbędny document to oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ten ostatni document jest niezbedny do wydania  wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia.

Dane o szczepieniach trafią do prowadzonej w postaci elektronicznej karty szczepień.