2,8 zł, a nie jak dotąd 2,5 zł, będzie kosztował bilet jednorazowy komunikacji miejskiej w Krakowie. Wzrosną też opłaty za parkowanie, maksymalne stawki za wywóz śmieci i ścieków oraz opłaty za przedszkola. Zdecydowali tak radni, którzy przyjęli kilka uchwał dotyczących podwyżek.

Najwięcej zmian dotyczy opłat w komunikacji miejskiej. Jednorazowy bilet normalny będzie kosztował 2,8 zł, ulgowy 1,4 zł (dotychczas odpowiednio 2,5 zł i 1,25 zł). Oprócz biletów 15-minutowego (jego cena wzrośnie z 1,8 zł do 2 zł) i godzinnego (3,6 zł, dotąd 3,1 zł) wprowadzone zostają nowe: 30-minutowy za 2,8 zł i 90-minutowy za 5,2 zł.

Wzrosną też ceny biletów okresowych. Miesięczny imienny bilet na jedną linię zdrożeje z 44,8 zł do 46 zł, a na wszystkie linie tramwajowe i autobusowe w granicach miasta z 88,5 zł do 89 zł. Kara za przejazd bez ważnego biletu będzie wynosiła 150 zł (było 100 zł).

W Krakowie wzrosną opłaty za korzystanie ze strefy płatnego parkowania. Za pierwszą godzinę postoju kierowcy zapłacą tak jak dotąd 3 zł, za drugą 3,5 zł (o 40 gr więcej), za trzecią 4,1 zł (o 90 gr więcej), za czwartą i kolejne tak jak było 3 zł.

Radni nie zgodzili się na podniesienie do 350 zł miesięcznego abonamentu postojowego w strefie i ma obowiązywać dotychczasowa stawka 250 zł. Nowością jest abonament dla mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do dziewięciu osób, a ich firmy znajdują się w strefie - 50 zł miesięcznie.

Maksymalna stawka za odbiór odpadów komunalnych wyniesie po podwyżce 100 zł za m sześc., a za wywóz ścieków 40 zł za m sześc. To wzrost od kilku do kilkudziesięciu złotych.

W przedszkolach pierwsze pięć godzin pobytu dziecka jest bezpłatne, ale każda kolejna godzina opieki będzie kosztowała 3,5 zł. Na taką stawkę zgodzili się radni. To oznacza, że co najmniej o kilkadziesiąt złotych więcej niż obecnie zapłacą rodzice, którzy zostawią dzieci w przedszkolu samorządowym na osiem godzin. Jeszcze dotkliwej podwyżki odczują rodzice, którzy będą chcieli zostawić dziecko na 10 godzin, bo zapłacą razem z wyżywieniem, jak wyliczyli radni, ok. 500 zł miesięcznie.

Niemal wszystkie uchwalone podwyżki zaczną obwiązywać dwa tygodnie po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego, a stawki opłat za przedszkola od 1 września.