Spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, wprowadza konsumentów w błąd - poinformował UOKiK. Z blisko 200 skarg napływających do urzędu wynika, że klienci pod wpływem błędnych informacji, zmieniają operatora i zawierają nową umowę. Oszustwo dotyka przede wszystkim osoby starsze i rodziny.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło blisko 200 skarg konsumentów dotyczących praktyk spółki PGT w Warszawie, działającej pod marką Telefonia Polska Razem - poinformował Urząd. Jak wynika z komunikatu przedsiębiorca PGT oferuje usługi telekomunikacyjne przez telefon oraz w domach klientów.

Spółka podaje się za operatora, z którym klient ma aktualnie zawartą umowę. PGT twierdzi, że podpisanie dokumentów wiąże się jedynie ze zmianami warunków dotychczasowej umowy, jednak w rzeczywistości klient zmienia operatora i zawiera nową umowę.

Ponadto PGT nie przekazuje konsumentom podpisanych umów - wszystkie dokumenty zabiera przedstawiciel spółki. Klienci o zmianie operatora dowiadują się po otrzymaniu pierwszej faktury. W efekcie, większość skarżących do UOKIK konsumentów nie miała świadomości z kim, kiedy i na jakich warunkach zawarli umowę. Mogło to uniemożliwiać odstąpienie od niej - stwierdził UOKiK.

Odstąpienie od umowy zawartej z PGT wiązało się z opłatami w wysokości od 500 do 1500 zł.

Także Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej analizuje praktyki PGT pod kątem zgodności z przepisami prawa telekomunikacyjnego. PGT świadczy usługi w oparciu o hurtowy dostęp do sieci telekomunikacyjnej. Działania UKE dotyczą m.in. pobierania przez PGT opłaty wyrównawczej, która ma rekompensować otrzymane ulgi.


(dp)