Komisja Europejska ogłosiła nowe przepisy, które mają ułatwić rejestrację samochodów sprowadzanych zza granicy. Z całej Unii Europejskiej najbardziej na biurokrację w tej dziedzinie skarżyli się Polacy.

Chodzi przede wszystkim o konieczność przeprowadzania dodatkowych kontroli technicznych i dodatkowe wydatki związane ze sprowadzeniem auta do Polski. Średnio cała procedura rejestracji zajmuje w Unii Europejskiej pięć tygodni, a jej koszt wynosi około 400 euro.

Przedstawiona propozycja nowych przepisów ma ułatwić sprzedaż używanych samochodów zza granicy. Ponowna rejestracja będzie nadal konieczna, ale prostsza, i właściciel samochodu będzie miał na nią pół roku.

Komisarz ds. transportu Antonio Tajeni przyznał, że nie udało się całkowicie znieść wymogu ponownej rejestracji. Są pewne zasady, że jeżeli zmienia się adres zamieszkania, to trzeba zmienić także rejestrację - przekonywał w rozmowie z korespondentką RMF FM. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, to, co jest możliwe w USA, nie jest jeszcze możliwe u nas - tłumaczy. Komisarz poinformował także, że nowe przepisy przyniosą co najmniej 1,5 mld euro oszczędności.

Przepisy mogą zacząć obowiązywać za dwa lata, pod warunkiem, że w ciągu roku przyjmie je Rada UE i Parlament Europejski.

Przeczytaj, jakie zmiany proponuje Bruksela:

1. Obywatele, którzy spędzają część roku w domu letniskowym w innym państwie UE, nie będą musieli ponownie rejestrować tam samochodu.

2. Obywatele, którzy przenoszą się na stałe do innego państwa UE, będą mieli 6 miesięcy na ponowne zarejestrowanie tam samochodu.

3. Obywatele, którzy kupują lub sprzedają używany samochód w innym państwie UE, nie będą musieli borykać się z dodatkowymi kontrolami technicznymi i problemami administracyjnymi.

4. Obywatele, którzy pracują w innym państwie UE i używają samochodu zarejestrowanego przez pracodawcę, nie będą już musieli rejestrować go w swoim państwie pochodzenia.

5. Przedsiębiorstwa wynajmu samochodów będą mogły przemieszczać samochody do innych państw UE w okresach wakacyjnych bez konieczności ponownej rejestracji (np. korzystając z tych samych samochodów w regionie nadmorskim w lecie i w Alpach w zimie). Powinno to obniżyć ceny wynajmu samochodów.

6. Ta sama zasada ma zastosowanie do przedsiębiorstw: samochody, autobusy, vany i ciężarówki powinny być zarejestrowane w tym państwie UE, w którym znajduje się siedziba firmy, a pozostałe państwa UE muszą to zaakceptować.

7. Organy rejestracji będą w większym stopniu współpracować ze sobą, co ułatwi odszukiwanie skradzionych samochodów. Zarejestrowanie kradzionego samochodu w innym państwie UE stanie się niemożliwe.

8. Wiele kontroli zostanie całkowicie zniesionych, a właściwe organy będą otrzymywać wszelkie potrzebne informacje techniczne na temat samochodu bezpośrednio od swoich odpowiedników w państwie, w którym jest on już zarejestrowany.