„Klincz racji prawnych i politycznych jest spowodowany akcją i reakcją poszczególnych większości parlamentarnych. W moim przekonaniu te racje w najlepszym wypadku są rozłożone” – mówi, pytany przez słuchaczy o spór wokół TK, gość Kontrwywiadu RMF FM, minister ds. europejskich Konrad Szymański. „Byłoby dobrze, aby parlament był w stanie zwrócić uwagę na szerszy polityczny aspekt tej sprawy. A tak istnieje ryzyko, że rezolucja odegra rolę tylko i wyłącznie politycznej pałki w rękach opozycji w Polsce” – uważa polityk. Dodaje, że jeśli ktoś dzisiaj powtarza, że trzeba zrealizować wyroki Trybunału z początku grudnia, to zakłada, że elementy uzasadnienia, które odnoszą się do faktycznych zdarzeń powinny być odwrócone” – komentuje gość RMF FM. Zdaniem ministra Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy milczały wtedy, kiedy zamach na Trybunał był oczywisty.

„Klincz racji prawnych i politycznych jest spowodowany akcją i reakcją poszczególnych większości parlamentarnych. W moim przekonaniu te racje w najlepszym wypadku są rozłożone” – mówi, pytany przez słuchaczy o spór wokół TK, gość Kontrwywiadu RMF FM, minister ds. europejskich Konrad Szymański. „Byłoby dobrze, aby parlament był w stanie zwrócić uwagę na szerszy polityczny aspekt tej sprawy. A tak istnieje ryzyko, że rezolucja odegra rolę tylko i wyłącznie politycznej pałki w rękach opozycji w Polsce” – uważa polityk. Dodaje, że jeśli ktoś dzisiaj powtarza, że trzeba zrealizować wyroki Trybunału z początku grudnia, to zakłada, że elementy uzasadnienia, które odnoszą się do faktycznych zdarzeń powinny być odwrócone” – komentuje gość RMF FM. Zdaniem ministra Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy milczały wtedy, kiedy zamach na Trybunał był oczywisty.
Parlament Europejski /Patrick Seeger /PAP/EPA

Gość RMF FM pytany o przyjmowanie uchodźców odpowiada: "Dziś rozmawiamy nie tylko o uchodźcach jako kwestii relokacji, czy przesiedleń". Polska musi również brać pod uwagę to, że opinia publiczna, która słyszy od miesięcy, że uchodźcy giną w systemie, nie są rejestrowani, to są informacje, które muszą budzić obawy o to, czy całym proces przesiedleń jest bezpieczny - uważa gość RMF FM. Zaznacza, że rząd dziś ma do czynienia tylko z jednym rodzajem zobowiązania - "decyzja relokacyjna z września 2015". Tej decyzji nie wykonują prawie wszystkie kraje członkowskie UE, bo nie wiedzą jak ją wykonać. Polska do takich krajów należy - ocenia minister. Jego zdaniem "Polska oferuje możliwie konstruktywne podejście do wszystkich zmian regulacyjnych, wsparcia technicznego, finansowego w obszarze granicy zewnętrznej i pomocy humanitarnej".

Nominacja odwołanego Marka Prawdy na stanowisko szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce to akt złośliwości Junckera? Nie odbieram tego jako akt złośliwości wobec działań polskiego rządu - odpowiada minister ds. europejskich. Jego zdaniem od dłuższego czasu to stanowisko w Polsce nie było obsadzone i "dobrze, że ten okres się skończył". Marek Prawda od lat był zanurzony w tematyce unijnej, więc wydaje się, że miał silne argumenty w konkursie - mówi gość Kontrwywiadu.

Konrad Szymański był również pytany o wybory prezydenckie w USA. Stany Zjednoczone niestety stały się areną bardzo nieprzewidywalnej polityki. Cały proces selekcji kandydatów w obu głównych partiach zaskakuje wszystkich - uważa minister. Dodaje, że na Zachodzie mamy do czynienia z malejącym zaufaniem do tradycyjnej klasy politycznej. Mamy większą skłonność do poszukiwania nowych rozwiązań i to jest powód olbrzymiej popularności niektórych kandydatów prawyborczych - komentuje gość RMF FM.

Zobacz, jak Konrad Szymański odpowiadał na pytania Konrada Piaseckiego w Kontrwywiadzie RMF FM