Bezpieczeństwo powszechne i zwalczanie zorganizowanej przestępczości - to priorytety resortu spraw wewnętrznych, zapowiedziane przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza. "Jesteśmy w przededniu drugiej wojny ze zorganizowaną przestępczością" - ogłosił na konferencji prasowej szef MSW.

Polska ma za sobą wielki sukces. To było zwycięstwo w pierwszej wojnie ze zorganizowaną przestępczością. Ta wojna miała miejsce w latach 90. i przedmiotem tej wojny były wielkie gangi, niezwykle brutalne, zhierarchizowane. Państwo tę wojnę wygrało. Nie ma już Wołomina i Pruszkowa. Te wielkie konglomeraty zostały rozbite - mówił Sienkiewicz. Poinformował, że obecnie policja stale monitoruje 200 grup przestępczych, ale żadna z nich nie ma szans wrócić do poziomu z lat 90.

Jesteśmy w przededniu drugiej wojny ze zorganizowaną przestępczością, ale charakter tej przestępczości będzie radykalnie inny. Umownie nazywa się ją przestępczością "białych kołnierzyków" - podkreślił Sienkiewicz. Dodał, że nie są do brutalne gangi, ale przestępczość o charakterze sieciowym, której istotą jest dokonywanie wyłudzeń podatków na wielką skalę. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o branże paliwową i hutniczą. Ta przestępczość ma charakter transgraniczny - dodał.

Sienkiewicz zapowiedział również, że zmieni się usytuowanie Centralnego Biura Śledczego w strukturach policji. Liczba etatów w Biurze zostanie zwiększona o 200-300, a jego szef będzie w randze komendanta.

Priorytetem również przeciwdziałanie przemocy wobec najsłabszych

Wśród swoich priorytetów szef MSW wymienił również przeciwdziałanie przemocy wobec najsłabszych - kobiet, dzieci i starców. Chcieliśmy wdrożyć nowe algorytmy działania policji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, dzieci i starców. Chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której sygnał o zagrożeniu przemocą fizyczną wobec kobiety, wobec dziecka w domu nie będzie nigdy lekceważony i nie będzie prowadził do sytuacji, w której państwo polskie kończy się na progu prywatnego domu, a to, co się dzieje wewnątrz tego domu, może być absolutnym horrorem nieosiągalnym dla organów ścigania. Ta sytuacja musi ulec zmianie - mówił Sienkiewicz.

Zapowiedział, że w tej sprawie MSW chce wejść w "intensywny dialog" z organizacjami pozarządowymi, np. Błękitną Linią i razem z policją stworzyć praktyczny model działania tej formacji.

Chcemy rozerwać ten najgorszy związek z możliwych, czyli związek między katem a ofiarą, ponieważ ofiara bardzo często nie ma śmiałości wypowiedzieć swojej krzywdy, a to tak naprawdę jest podstawą ścigania w sensie prawnym - tłumaczył.

Sienkiewicz: Najdalej za dwa tygodnie decyzje ws. reformy specsłużb

Minister zapowiedział również, że najdalej za dwa tygodnie ogłoszona zostanie reforma służb specjalnych. Zapewnił, że projekt jest już "właściwie gotowy".

Będziemy chcieli zlikwidować krzyżowanie się kompetencji i rozproszenie środków, tzn. ABW (...) nie będzie zajmowała się zorganizowaną przestępczością i narkotykami. Uprawnienia te (...) zostaną przekazane właśnie do CBŚ, co - mam nadzieję - także wzmocni zdolność do działania tego organu - podkreślił.

Szczegóły mają zostać ujawnione po tym, jak tematem zajmie się Kolegium ds. Służb Specjalnych. Kiedy odbędzie się Kolegium ds. Służb Specjalnych przy premierze, wtedy będzie -przypuszczam - i publiczny komunikat, i konferencja prasowa temu poświęcona - stwierdził. Dodał, że Kolegium spotka się prawdopodobnie 21 maja.

Do końca roku programy antyterrorystyczny i antykorupcyjny

Sienkiewicz zapowiedział także na konferencji, że do końca roku powstaną program działań antyterrorystycznych i spójny system antykorupcyjny.

W odniesieniu do tego pierwszego mówił, że trzeba wykonać "pewnego rodzaju spis powszechny" działań antyterrorystycznych i oddziałów zajmujących się nimi. Program ma pozwolić "spiąć je w jeden mechanizm, określić precyzyjnie, do czego dane formacje mają być używane, jaka jest ich specjalizacja". Trzeba też wdrożyć cały system dowodzenia w sytuacjach kryzysowych - dodał minister.

Odnosząc się do stworzenia spójnego systemu antykorupcyjnego, szef MSW podkreślił, że wiceminister Marcin Jabłoński przedstawił niedawno pierwsze założenia systemu, które były już konsultowane zarówno z CBA i ABW, jak i z organizacjami pozarządowymi.