​Syreny alarmowe będące częścią powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania będą uruchamiane w środę w Warszawie i innych polskich miastach. To część treningu wczesnego ostrzegania. Trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizuje ogłoszenie alarmu, trzyminutowy ciągły dźwięk - jego odwołanie.

Jak wskazał w komunikacie rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego między godz. 9 a godz. 14 odbywa się trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE - SAREX 18/II.

Podczas ćwiczenia w ramach treningu uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności - czytamy w komunikacie.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania. Ostatni trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia 2018 r.

Syreny alarmowe wyją także w innych miastach, m.in. w Krakowie.

(ł)