Rodzice, częściej niż 20 lat temu, spędzają czas z dziećmi na wspólnych zakupach, spacerach i w kinie. Rzadziej z kolei odwiedzają razem rodzinę lub znajomych oraz chodzą do kościoła - wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska.

W trakcie badania pytano rodziców o to, ile czasu poświęcają dzieciom oraz co robią wspólnie.

83 proc. Polaków, którzy mają dzieci w wieku szkolnym (6-18 lat), co najmniej raz w ciągu miesiąca było z nimi na wspólnych zakupach - wynika z badania TNS Polska. Oznacza to wzrost o 15 proc. w stosunku do 1994 roku.

Dwa lub trzy razy w ciągu miesiąca na zakupy dzieci zabrało 37 proc. ankietowanych. Cztery razy i więcej ponad jedna czwarta respondentów (26 proc.).

81 proc. Polaków w ciągu miesiąca zabrało dziecko w odwiedziny do rodziny lub znajomych. Jednak tutaj nastąpił spadek w porównaniu z analogicznymi badaniami przeprowadzonymi 10 i 20 lat temu, odpowiednio o 5 i 11 punktów procentowych.

Rzadziej rodzice wspólnie z dziećmi chodzą do kościoła - aktualnie robi to 71 proc. ankietowanych, w 2004 r. wspólny czas spędzało tak 75 proc., w 1994 r. - 71 proc.

Na co dzień najwięcej rodziców znajduje czas - podaje TNS Polska - by wspólnie z dzieckiem zjeść posiłek. 53 proc. ankietowanych robi to w zasadzie codziennie. Oznacza to jednak spadek o 30 proc. w porównaniu z analogicznymi badaniami z 2004 r. Wtedy wspólne posiłki z dzieckiem spożywało codziennie 83 proc. respondentów.

Rzadziej niż dziesięć lat temu Polacy na co dzień rozmawiają z dziećmi - w 2004 r. deklarowało to 60 proc. dorosłych, w 2014 r. - 46 proc. oraz wspólnie oglądają telewizję - 44 proc. w 2014 r., czyli od 14 proc. mniej niż w 2004 r.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 maja br. na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia. Pytania dotyczące spędzania czasu z dziećmi zadano 216 respondentom posiadającym dzieci w wieku 6-18 lat.

(abs)