CBOS zbadał społeczną aprobatę i dezaprobatę dla partii i ruchów politycznych. Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się sympatią 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest ruch Pawła Kukiza - 37 proc. Nowoczesną i Platformę Obywatelską obdarza sympatią po 36 proc. ankietowanych.

CBOS zbadał społeczną aprobatę i dezaprobatę dla partii i ruchów politycznych. Z sondażu wynika, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się sympatią 39 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest ruch Pawła Kukiza - 37 proc. Nowoczesną i Platformę Obywatelską obdarza sympatią po 36 proc. ankietowanych.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości przed pomnikiem Ofiar Wielkiej Synagogi przy ul. Suraskiej w Białymstoku /PAP/Artur Reszko /PAP

Na kolejnych miejscach uplasowały się: Polskie Stronnictwo Ludowe (32 proc.), Komitet Obrony Demokracji (26 proc.) oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej (23 proc).  Najmniej pozytywnych wskazań uzyskały Partia Razem (18 proc. deklaracji sympatii i 22 proc. nieznajomości) oraz KORWiN (17 proc. deklaracji sympatii).

W rankingu niechęci na kolejnych miejscach po KORWiN (50 proc. deklaracji niechęci), PiS (44 proc.) i PO (36 proc.) znalazły się SLD i Nowoczesna z odpowiednio: 34 proc. i 32 proc. deklaracji niechęci. Ruch Kukiz'15 budzi niechęć u 28 proc. badanych, po 26 proc. ankietowanych wyraziło niechęć wobec PSL i KOD, a 20 proc. niechętnie odnosi się do Partii Razem.

CBOS zwraca uwagę, że jeśli chodzi o bilans sympatyków i zdeklarowanych przeciwników, najlepiej wypada ruch Kukiz’15 (37 proc. deklaracji sympatii wobec 28 proc. deklaracji niechęci), a zdecydowanie najgorzej - partia KORWiN (odpowiednio: 17 proc. wobec 50 proc.). W stosunku do większości pozostałych ugrupowań również przeważa niechęć, jednak nastawienie to nie jest dominujące - proporcje między sympatykami a przeciwnikami są dość wyrównane.

Elektorat PiS poza własną partią wyraża jeszcze niewielką sympatię dla ruchu Kukiz’15. Pozostałe ugrupowania budzą natomiast wyraźną niechęć wyborców rządzącej. Z kolei zwolennicy PO najczęściej deklarują sympatię do Nowoczesnej oraz KOD-u, ale także pozostałe ugrupowania - PSL, SLD i Partia Razem - budzą w nich emocje raczej pozytywne niż negatywne. Nie akceptują natomiast PiS, partii KORWiN oraz, w mniejszym stopniu, ruchu Kukiz’15.

Tylko 13 proc. ankietowanych nie zadeklarowało sympatii do żadnej z istniejących partii. Co piąty respondent (20 proc.) sympatyzuje tylko z jednym ugrupowaniem. Polacy najczęściej wyrażali sympatię do więcej niż dwóch partii politycznych, ale żaden z badanych nie deklarował sympatii do wszystkich. Również w przypadku odczuć dezaprobaty najczęściej wskazywano od dwóch do ośmiu ugrupowań.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo w dniach 5-12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

(mn)