Blisko jedna trzecia Polaków czuje się zagrożona zamachem terrorystycznym. To wynik sondażu przeprowadzonego przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Ćwiczenia antyterrorystów, policjantów i pracowników służby więziennej w areszcie śledczym w Szczecinie w październiku ub. roku / Marcin Bielecki /PAP

Zagrożenia nie czuje ponad połowa badanych. Większą obawę odczuwają kobiety - blisko 35 proc. - niż mężczyźni - 29 procent.

45 proc. ankietowanych uważa, że Polsce grożą zamachy terrorystyczne, przeciwnego zdania jest 30 proc. pytanych.

Tylko 20 proc. uważa, że polskie służby są przygotowane do walki z terrorystami, podczas gdy przeciwnego zdania jest ponad 60 procent.

(mpw)