Prezydent Słupska w Pomorskiem ogłosił konkurs na wiceprezydenta miasta. Na oferty ratusz czeka do 14 stycznia. Konkurs został ogłoszony po tym, jak z funkcji wiceprezydenta po ośmiu latach zrezygnował Ryszard Kwiatkowski.

Swoją dymisję uzasadnił chęcią zmiany pracy. Kwiatkowski odpowiadał m.in. za gospodarkę gruntami, urbanistykę i architekturę oraz nadzór budowlany. Takie same obowiązki ma mieć jego następca.

Z ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej słupskiego ratusza wynika, że prezydent szuka niekaranej osoby z wyższym wykształceniem (prawniczym, ekonomicznym, technicznym lub o kierunku zarządzanie i marketing), znającej dobrze język angielski lub niemiecki i mającej co najmniej sześcioletni staż pracy. Osoba taka powinna mieć również doświadczenie w pracy samorządzie lub administracji rządowej. O ewentualnym powołaniu na stanowisko zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna. W ogłoszeniu o naborze prezydent Słupska zastrzegł sobie jednak prawo do zakończenia konkursu bez wybrania zastępcy w "każdym czasie i bez podania przyczyn."