​Mieszkańcy województwa śląskiego zgłaszają się do gminnych urzędów z wnioskami o doraźną pomoc finansową na pokrycie najpilniejszych potrzeb w związku z usuwaniem zniszczeń po piątkowej nawałnicy.

W Gaszowicach w powiecie rybnickim - gminie najbardziej dotkniętej zniszczeniami - złożono dotąd ok. 80 takich wniosków, a kolejne wciąż wpływają. Chodzi o zasiłek celowy w wysokości do 6 tysięcy złotych, wypłacany do 14 dni.

Według zapowiedzi wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, we wtorek niektóre gminy mają przesłać te wnioski do urzędu wojewódzkiego, skąd dalej, "bez zbędnej zwłoki", ma zostać wysłany zbiorczy wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na jutro jesteśmy umówieni z niektórymi gminami, by te listy gospodarstw, które zostały najbardziej poszkodowane, trafiły do nas, a my niezwłocznie wystąpimy do ministerstwa o przyznanie tych środków, aby najpóźniej do 14 dni ci obywatele dostali pieniądze. Liczę, że w niektórych przypadkach może to być szybciej - powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach Grażyna Pierchała podała, że dotąd wpłynęło tam około 80 takich wniosków, a pojedyncze osoby wciąż przychodzą. Podkreśliła jednak, że samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem tego zasiłku. Weryfikują to gminne bądź miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Usuwanie szkód na dotkniętych nawałnicami terenach wciąż trwa

Jednocześnie wojewoda zaznaczył, że nie ma jeszcze szacunków dotyczących łącznych strat w województwie.

Z kolei wstępne szacunki dotyczące strat rolnych mają być znane w czwartek. Wieczorek powiedział, że w sprawie strat rolnych powołane są specjalne komisje gminne, a część z nich już się zwołała. Do czwartku rolnicy mają czas zgłosić (wnioski) do odpowiednich komisji, żeby one zgłosiły następnie ewentualne zapotrzebowanie do nas. Wtedy też będziemy znali wstępne szacunki, jeżeli chodzi o straty rolne - podał wojewoda.

Jak przypomniał urząd wojewódzki, zgodnie z danymi ministerstwa rolnictwa, w przypadku wystąpienia np. huraganu rolnicy mogą ubiegać się m.in. o kredyty preferencyjne czy ulgi w podatku rolnym.

Wieczorek podkreślił również, że wszystkie działania związane z usuwaniem skutków nawałnic prowadzone są "w trybie priorytetowym".

Nawałnica i towarzysząca jej miejscami trąba powietrzna przeszły nad województwem śląskim w piątek wieczorem. W wyniku huraganu najbardziej ucierpiała południowa część regionu, gdzie m.in. zniszczonych zostało kilkadziesiąt dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Chodzi o powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski i cieszyński.

Ucierpiały również lasy, szczególnie w pow. raciborskim. Jak podano w poniedziałek, po trąbie powietrznej w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie zniszczonych zostało 1500 ha lasów, w tym 800 ha doszczętnie. Wejście na ten teren jest tymczasowo zabronione.

W wyniku nawałnic dwie osoby zostały poszkodowane - kobieta jadąca samochodem, na który spadło drzewo, oraz kobieta w ciąży, która podczas wichury straciła przytomność; obie zostały odwiezione do szpitali.

W szczytowym momencie prądu nie miało ponad 20 tys. odbiorów, jednak stopniowo energia elektryczna była im przywracana. Przez powalone drzewa zablokowane były drogi. Utrudniony był też ruch kolejowy.


(łł)