Wiesław Huszcza zarzuca Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, że ten narusza jego godność osobistą. "Rzeczpospolita" publikuje list, który były kasjer lewicy wystosował do prezydenta w połowie grudnia ubiegłego roku.

Nie akceptuję praktyk, kiedy politycy, będący kiedyś w przyjaznych związkach, współpracujący w trudnych okolicznościach, nie potrafią zachować standardów tolerancji, zrozumienia i solidarności - oświadczył w liście Wiesław Huszcza.

Dziennik pisze, że korespondencja, do której dotarła, jest odpowiedzią na publiczne dezawuowanie Huszczy przez Kwaśniewskiego. 5 grudnia prezydent po raz kolejny określił swego dawnego współpracownika z czasów Socjaldemokracji RP mianem "człowieka o niskiej wiarygodności".

Pan Prezydent był łaskaw wypowiedzieć się pejoratywnie na temat mojej osoby, co oceniam jako nieuprawnione naruszenie godności osobistej - podkreślił autor listu. Według "Rz", pismo zostało przekazane do gabinetu prezydenta 5 stycznia.

Gazeta przypomina, że 27 grudnia opisała działalność byłego kasjera PZPR i SdRP, który jest posiadaczem skrywanych tajemnic lewicy z czasów transformacji. "Rz" dodaje, że według jej wiedzy Huszcza niebawem przerwie milczenie.

10:15