Jesteśmy najbardziej pracowitym narodem Europy. W zeszłym roku polski pracownik poświęcał na pracę zawodową 1984 godziny - najwięcej w dużych i średnich krajach europejskich - takie dane przynosi dzisiejsza "Rzeczpospolita".

Wśród wszystkich krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ciężej od nas pracowali jedynie Koreańczycy z Południa - 2390 godzin rocznie.

Czas pracy zależy od wielu czynników. Między innymi od przepisów określających maksymalną liczbę jej godzin w tygodniu (lub w miesiącu), nasilenia pracy w nadgodzinach oraz popularności zatrudnienia na część etatu.

W grę wchodzi również to, czy ludzie często podejmują prace dodatkowe. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju najczęściej na taką pracę decydują się Islandczycy (przeciętnie 1,7 godziny w tygodniu) i Polacy (1,3 godz.).

Jak pisze jednak Rzeczpospolita, polski pracownik jest wciąż o połowę mniej wydajny niż jego kolega w starej Unii. To samo, choć w różnym stopniu, dotyczy innych państw UE z naszego regionu.