Na Facebooku pojawił się zatrważający film, na którym widać jak do Wisły wpływa wielki potok czarnej wody. Zdarzenie, do którego doszło w weekend nagrał jeden z wędkarzy.

Do zdarzenia doszło 6 lipca w Bieruniu na Śląsku. Internauta, który zamieścił nagranie, napisał, że do rzeki miał zostać wpuszczony węglowy szlam z Kopalni Węgla Kamiennego Piast. 

Tak się niszczy polskie rzeki (Wisła - Bieruń), woda z KWK Piast - tragedia - czytamy w jego wpisie na Facebooku. 

W sprawie powiadomiono policję oraz straż pożarną. Na miejscu zdarzenia pojawił się także przedstawiciel z Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej. 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej zapewnia, że ciecz nie jest szkodliwa dla środowiska. Według ich opinii czarna ciecz pochodziła ze zbiornika retencyjnego wód powierzchniowych i mogła być zmieszana z mułem dennym.

Jak napisał w oświadczeniu prezes przedsiębiorstwa, muł jest substancją naturalnie występującą w zbiornikach retencyjnych i nie jest agresywny dla środowiska. 

W toku procesu technologicznego doszło do awaryjnego zassania mułu dennego ze zbiornika retencyjnego wód melioracyjnych przy ul. Bijasowickiej w Bieruniu.

W następstwie został on automatycznie przetransportowany rurociągiem do systemu wodnego. Muł denny jest substancją naturalnie występującą w zbiornikach retencyjnych i nie jest substancją agresywną dla środowiska. Dodatkowo sytuację pogarsza bardzo niski stan wód powierzchniowych. Dołożymy starań, aby zminimalizować ilość namułu dennego w czerpni. W trybie awaryjnym przystąpiono do prac.

Urząd miasta w Bieruniu zwróci się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zbadanie próbek wody z Wisły.