Minister edukacji podpisał nowe rozporządzenie w sprawie kanonu lektur szkolnych. W rozporządzeniu znalazły się lektury, o których MEN informowało w ubiegłym tygodniu: wiersze Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego oraz fragmenty "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.

Ponadto lista lektur została poszerzona o "Sklepy Cynamonowe" Brunona Schulza oraz "Zapiski więzienne" kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Poprzednie rozporządzenie ministra edukacji w sprawie lektur

zostało 24 lipca uchylone przez Radę Ministrów. Nie było w nim

żadnej z tych pozycji. Rozporządzenie uchylono m.in. ze względu na brak na liście lektur prozy Gombrowicza, o czym informował premier Jarosław Kaczyński.

Zastrzeżenia premiera budziła też obecność w kanonie lektur

powieści "Listy Nikodema", autorstwa jednego z twórców

Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Jana

Dobraczyńskiego. Ta powieść nadal znajduje się na liście lektur w 

podpisanym rozporządzeniu.

Krytykiem pierwszej listy lektur podpisanej przez Giertycha był

też minister kultury Kazimierz M. Ujazdowski. To on postulował

wpisanie do kanonu m.in. wierszy Lechonia i Wierzyńskiego oraz

prozy Gombrowicza i Schulza.

Zmiany w projekcie podpisanego rozporządzenia zostały wprowadzone już po konsultacjach z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.