Dobra zmiana w prokuraturze pod ostrzałem prokuratorów z regionu krakowskiego. Zarzucili przełożonym pozaprawne ograniczanie ich niezależności. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, zgromadzenie prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Krakowie jednogłośnie przyjęło alarmującą uchwałę między innymi w tej sprawie.

Jak napisano w dokumencie - chodzi o wpływanie na decyzje procesowe, z pominięciem obowiązującej drogi służbowej. Mowa o sprawowaniu w ten sposób funkcji nadzorczych w prokuraturze. Zgromadzenie w uchwale zwraca też uwagę na brak rozwiązania problemu wynagradzania urzędników i pracowników prokuratur, brak działań, które miałyby poprawić sytuację kadrową, a także na pogarszające się wyniki pracy prokuratur i piętrzące się zaległości w rozpatrywaniu spraw. 

Ta uchwała trafi teraz do 700 prokuratorów okręgów: krakowskiego, kieleckiego, tarnowskiego i nowosądeckiego, a także do prokuratury krajowej. 

Nasz głos, to poważne ostrzeżenie dla szefostwa prokuratorów w całym kraju, które musi być wzięte pod uwagę - powiedział reporterowi RMF FM jeden z delegatów zgromadzenia.

Opracowanie: