​Nawet 2500 złotych grzywny może zapłacić prezes Portów Lotniczych, firmy która zarządza między innymi warszawskim lotniskiem im. Fryderyka Chopina. Jak dowiedział się reporter RMF FM Okręgowa Inspekcja Pracy właśnie wysłała wniosek o ukaranie Mariusza Szpikowskiego do sądu rejonowego w Warszawie.

​Nawet 2500 złotych grzywny może zapłacić prezes Portów Lotniczych, firmy która zarządza między innymi warszawskim lotniskiem im. Fryderyka Chopina. Jak dowiedział się reporter RMF FM Okręgowa Inspekcja Pracy właśnie wysłała wniosek o ukaranie Mariusza Szpikowskiego do sądu rejonowego w Warszawie.
​Nawet 2500 złotych grzywny może zapłacić prezes Portów Lotniczych, firmy która zarządza między innymi warszawskim lotniskiem im. Fryderyka Chopina. /Krzysztof Zasada /RMF FM

Wniosek Inspekcji dotyczy zwolnienia społecznego inspektora pracy bez uzyskania zgody związków zawodowych. Zgodnie z ustawą o społecznym inspektorze jest to szczególnie chroniony pracownik, którego można zwolnić tylko w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.

Społeczny inspektor pracy jest wybierany przez pracowników na cztery lata. W imieniu załogi kontroluje warunki pracy, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Może wydawać zalecenia i powiadamiać o naruszeniach przepisów Państwową Inspekcję Pracy.


Autor: Grzegorz Kwolek
Opracowanie: Łukasz Łaskawiec